Služby

1.       ÚČETNICTVÍ                           

 •         Daňová evidence  
 •         Podvojné účetnictví 
 •         Svoz, kontrola, zpracování dokladů v naší kanceláři nebo přes vzdálenou plochu 
 •         Evidence majetku 
 •         Evidence skladů 
 •         Zpracování cestovních náhrad 
 •         Roční, měsíční, mezitímní účetní závěrky 
 •         Příprava auditu, výkazů, zprávy k roční závěrce, vypracování výroční zprávy  

2.       REPORTING      

 •         Veškeré vámi požadované výstupy z námi vedeného účetnictví vám zpracujeme 

                   ve formátu PDF, Excel, či dle dohody. 

 •         Dle vašich potřeb a požadavků vám připravíme uživatelské tabulky pro      

                   zjednodušení jakékoliv vaší práce 

 •         Hojně využíváme možností kontingenčních tabulek  

3.       DANĚ 

 •         Daňová přiznání fyzické osoby včetně přehledů OSVČ pro ZP a OSSZ 
 •         Daňová přiznání právnické osoby 
 •         Optimalizace daňového základu 
 •        „Malé daně“: silniční daň a ostatní daně dle dohody  

4.       ADMINISTRATIVA 

 •         Vystavíme za vás faktury dle vámi dodaných dodacích listů, či smluv 
 •         Zpracujeme vaši běžnou poštu 
 •         Vyřešíme veškerou administrativu dle vašeho zadání a individuálních potřeb  

5.       ZASTUPOVÁNÍ 

Zastoupíme vás při komunikaci s: 

 •         Zdravotními pojišťovnami 
 •         OSSZ 
 •         Finančním úřadem 
 •         Úřadem práce 
 •         Ostatními úřady státní správy  

6.       EKONOMICKO-ORGANIZAČNÍ PORADENSTVÍ 

 •        Pomůžeme vám metodicky zvládnout nejen koloběh dokumentů ve vaší firmě  
 •        Nabízíme úzkou spolupráci při tvorbě vnitřních směrnic a dokumentů  

7.       DATOVÁ SCHRÁNKA A ELEKTRONICKÝ PODPIS 

 •         Pomůžeme vám s obsluhou vaší datové schránky 
 •         S úřady komunikujeme mj. prostřednictvím elektronického podpisu –

          pomůžeme i vám s jeho získáním 

8.       ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA 

 •         Pomůžeme vám se zajištěním archivace vašich dokumentů 
 •         Navrhneme a zrealizujeme optimální řešení za dodržení podmínek zákona  

9.       REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ, LIKVIDACE SPOLEČNOSTI 

Ať už vás k rekonstrukci účetnictví vedou jakékoliv důvody, vždy se jedná o velmi

specifickou, náročnou a téměř detektivní práci. Rekonstrukci lze provést úplnou, 

s maximální snahou na dohledání a doložení všech účetních operací, nebo dílčí

např. jednoho účetního období a zdokumentování nákladové stránky.

 

Pokud chcete své podnikání ukončit, máme zkušenosti jako „likvidátor společnosti“

a jsme schopni vás v tomto zastoupit.  

10.   MZDY 

Zpracujeme veškeré dokumenty mzdové i personální pro vaše zaměstnance na

HPP, DPČ, DPP 

 •         Mzdová agenda 
 •         Personální agenda 
 •        Měsíční přehledy, odhlášky, přihlášky na ZP i OSSZ, pracovní neschopnosti,

         evidenční listy důchodového pojištění 

 •        Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, srážkové daně 
 •        Zastoupení na úřadech i příprava a aktivní účast při kontrole na ZP, OSSZ  

11.   ZAMĚSTNANCI 

Pro vašeho zaměstnance zajistíme podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických

osob v případě:

 •         Má-li souběh pracovního poměru a živnosti 
 •         Má-li souběh dvou, či více pracovních poměrů současně 
 •         Dosáhl-li v průběhu roku alespoň v jednom měsíci hranice „solidární“ tzv.

        „milionářské“ daně

 •         Zaměstnanec může podat samostatně DP DPFO z jiných, soukromých důvodů

Facebook

google plus